Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.

Publicatie artikel Duurzaam Organisatiegericht Huisvesten
Bij huisvesting gaat het - zeker in tijden van crisis - om lagere kosten en hogere flexibiliteit. Daarnaast zien we dat (her)huisvesting wordt aangegrepen om organisatieveranderingen tot stand te brengen en verbetering van de duurzaamheidsprestaties van kantoorpanden te realiseren.Terecht stellen opdrachtgevers zich ook de vraag: Gaan we door die veranderingen en verhuizingen ook zichtbaar beter functioneren?
Onlangs publiceerde Michaël Geerdink een artikel in de landelijke pers over duurzaam organisatiegericht huisvesten en hoe - ondanks de crisis - organisaties moeten streven naar high performance. Alignment van organisatie en huisvesting is daarbij een essentieëe voorwaarde.
Hier kunt u het artikel downloaden.

Download pdf »
© copyright WIAR | Workplace Performance