Hoe strategisch is jouw bedrijfspand?

Haal de maximale prestatie & winst uit je bedrijfspand

Benieuwd hoe wij helpen


25 jaar strategie ervaring

This area can be filled with content!

Team van specialisten

This area can be filled with content!

Contract management

This area can be filled with content!

Samen kiezen & creëren wij de meest Strategische en passende kantoorruimte 

Met een helder projectplan, worden alle stappen richting de gewenste uitkomsten integraal in kaart gebracht, zodat u vooraf een goed overzicht heeft van de activiteiten en hun onderlinge samenhang. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Het inrichtingsproces begint met de keuze van een kantoorlocatie. Zaken als bereikbaarheid, technische prestaties, uitstraling en exploitatiekosten worden door WIAR in kaart gebracht middels een marktinventarisatie. Op basis hiervan wordt de besluitvormingsanalye of de keuze blijven of vertrekken uit het huidige kantoorpand voorbereid op basis van relevante criteria.

Zodra het Project is gedefinitieerd wordt de projectorganisatie met de benodigde specialisme opgestart. WIAR stelt hiervoor een structuur voor met een projectgroep en afhankelijk van de grootte van het project een stuurgroep. Inhoudelijk zorgen werkgroepen voor het aanleveren van de voor het project benodigde informatie.

Al 25 jaar helpen wij bedrijven hun kantoorpanden en ruimtes te optimaliseren

 • Beursgenoteerde bedrijven
 • Groot MKB
 • Goede doelen
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV

Waarmee wij helpen tijdens ontwerp traject

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Een gewenste inrichting

This area can be filled with content!

https://media-01.imu.nl/storage/wiar.nl/5737/klant-perspectief-90x90.png

" >

Eisen in kaart brengen

This area can be filled with content!

Schets ontwerpen

This area can be filled with content!

Aanbesteden & opdragen

This area can be filled with content!

Volledige begeleiding

This area can be filled with content!

Werk perspectief

This area can be filled with content!

Interne werkprocessen

This area can be filled with content!

Proces flow 

This area can be filled with content!

Financieel perspectief 

This area can be filled with content!

Kostenreductie

This area can be filled with content!

Werkomgeving perspectief

This area can be filled with content!

Organisatie ontwikkeling

This area can be filled with content!

Volledige zekerheid & vertrouwen met WIAR Contract Management 

De bouwmanager stuurt en bewaakt als directievoerder uw huisvestingsproject in de uitvoeringsfase pro-actief terwijl u als opdrachtgever invloed blijft uitoefenen op het project. Het bouwmanagement bewaakt de doelstellingen en randvoorwaarden van u als opdrachtgever en zorgt dat het project, conform verwachtingen wordt opgeleverd. Vervolgens draagt hij/zij uw project zorgvuldig over aan de beheerorganisatie van de klant met duidelijke en eenduidige revisiebescheiden, servicecontracten en onderhoudsvoorschriften.

Traditioneel werkwijze

 • Aanneemsom met stelposten;
 • Gesloten calculatie;
 • Management & risico kosten 10% - 14%;
 • Inkoop resultaat voor aannemer;
 • 5% meerwerk regeling;
 • Beperkte grip op kwaliteit en uitvoering;
 • Kwaliteit onzeker door onderaannemers van de aannemer.


WIAR Contract Management 

 • Contractsom binnen budget;
 • Open en transparant kostenoverzicht;
 • Management & risico kosten 8% - 12%;
 • Inkoop resultaat voor opdrachtgever;
 • Meerwerk wordt gemeld en ter besluit voorgelegd;
 • Vaste gegarandeerde contractplanning;
 • Gewenste kwaliteit door specifieke keuze van vakspecialisten per discipline.

De voordelen van jouw werkplek optimaliseren & herontwerpen

 • WIAR kan deze ontwerp- en voorbereidingsfase volledig voor u begeleiden
 • Ervoor zorgen dat de aspecten tijd, geld, informatie, communicatie en kwaliteit volledig beheerst worden.
 • Zo heeft u tijd om u te kunnen richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.
 • Tijdens de hele uitvoeringsfase bewaakt WIAR voor u de financiën, de kwaliteit en de voortgang van het werk.
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV

WIAR regelt benodigde alle specialisten voor een soepel verloop van uw project

 
 • Bouwkundig
 • Schilder en behangwerk
 • Elektrotecchinshe installaties
 • Werktuigbouwkundige installaties
 • Loodgieterswerk
 • Plafondsystemen
 • Verlichting
 • Communicatie en beveiligingsinstalaties
 • Zonwering
 • Vloerbedekking, stoffering en systemen
 • Wandsystemen
 • Inrichtingselementen
 • Bouwplaatsvoorzieningen
 • Verhuizingen
 • IT inrichting

Ik wil een vrijblijvend advies strategie gesprek voor strategie workplace performance

Modules welke wij meenemen in de design optimalisatie 

Aanpak contract management

De traditionele vorm van architect versus aannemer is niet meer van deze tijd en daarom hanteert WIAR een geïntegreerde Contract Management aanpak van bouwen, verbouwen en/of renoveren. Door vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp ontstaat er interactie tussen opdrachtgever, adviseur, architect, bouwmanagement en marktpartijen en kunnen knelpunten in een vroeg stadium efficiënt worden opgelost.

Bouwmanagement

Het bouwmanagement is (als gedelegeerd opdrachtgever) belast met de inkoop en realisatie van de gewenste huisvestingplannen, zoals deze in het bouwbestek en calculatietekeningen zijn vastgelegd. De bouwmanager stuurt en bewaakt als directievoerder uw huisvestingsproject in de uitvoeringsfase pro-actief o.a. op de volgende aspecten:


 • Uitvoeringsplanning & voortgangsbewaking
 • Budgetbewaking, beoordeling & besluitvorming voorbereiden over eventuele meer- & minderwerken
 • Kwaliteiteisen, arbo, milieu, veiligheid & gezondheid
 • Informatie & communicatie op en rond het project
 • Projectorganisatie tijdens uitvoering met geselecteerde uitvoerende partijen

Verhuismanagement

Om ervoor te zorgen dat u de gewenste inrichting krijgt, brengen wij samen met u de eisen en wensen in kaart. Hiermee kan een (interieur)architect vervolgens een schetsontwerp maken voor de indeling en het interieur. Nadat het ontwerp is afgerond en goedgekeurd door de opdrachtgever, kunnen de verschillende onderdelen van het interieurontwerp worden aanbesteed en opgedragen aan leveranciers
en aannemers. WIAR kan deze ontwerp- en voorbereidingsfase volledig voor u begeleiden en ervoor zorgen dat de aspecten tijd, geld, informatie, communicatie en kwaliteit volledig beheerst worden. Zo heeft u tijd om u te kunnen richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

In kaart brengen aandachtspunten

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Design elementen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Concepten ontwikkeling

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV

Before and after's na de strategie sessie & implementatie

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple! Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Neem vrijblijvend contact op, voor een strategie & brainstorm sessie

Contract Management Garantie

Vaste prijs, kwaliteit en planning
arrow_drop_up arrow_drop_down