Facility Management

Haal de maximale prestatie & winst uit je bedrijfspand

Benieuwd hoe wij helpen


25 jaar strategie ervaring

This area can be filled with content!

Team van specialisten

This area can be filled with content!

Contract management

This area can be filled with content!

Creëer meer tijd & leg de focus alleen op het gene wat echt moet

WIAR Facility Management is gericht op het beheer van de huisvestingswaardeketen waardoor kwaliteitsverbetering en structurele verlaging van uw exploitatiekosten wordt bereikt. Facilitaire dienstverlening is als ondersteuning een belangrijke schakel in het goed functioneren en presteren van organisaties. De faciliteiten moeten beschikbaar, veilig en schoon blijven en ook onderhouden worden zodat er gemakkelijk gebruik van gemaakt kan worden.

Als u het facilitaire proces onder controle heeft, kunt u makkelijk anticiperen op veranderingen binnen uw onderneming en wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. Daarnaast creëert u natuurlijk ook optimale werkomstandigheden voor uw medewerkers.

WIAR biedt u flexibele en passende oplossingen voor het asset- en propertymanagement van vastgoed. De activiteiten zijn gericht op het managen en beheren van het object, de verhuur van (leegstaande) ruimtes en het waarnemen en/of begeleiden van de verkoop van het object.

Al 25 jaar helpen wij bedrijven met het ontzorgen & aanpakken

WIAR Facility Management is gericht op het beheer van de huisvestingswaardeketen waardoor kwaliteitsverbetering en structurele verlaging van uw exploitatiekosten wordt bereikt. Facilitaire dienstverlening is als ondersteuning een belangrijke schakel in het goed functioneren en presteren van organisaties. De faciliteiten moeten beschikbaar, veilig en schoon blijven en ook onderhouden worden zodat er gemakkelijk gebruik van gemaakt kan worden.


Als u het facilitaire proces onder controle heeft, kunt u makkelijk anticiperen op veranderingen binnen uw onderneming en wordt de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd. Daarnaast creëert u natuurlijk ook optimale werkomstandigheden voor uw medewerkers.

This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV
This is a Quote!
I really like this style! I would recommend this!
Some person - Company BV

Keuze mogelijkheid 1: Facilitaire inkoop met WIAR FM

WIAR ziet het inkopen van facilitaire diensten als een specialisme. Facilitaire contracten worden doorgaans voor een periode van vijf jaar afgesloten. Een facilitaire organisatie, belast met de dagelijkse dienstverlening aan een organisatie, heeft veelal niet de gelegenheid om een inkooptraject in deze omvang gestructureerd op te pakken, aangezien de dagelijkse dienstverlening prioriteit heeft. WIAR kan met haar jarenlange expertise op het gebeid van facilitaire inkopen adviseren of het gehele inkooptraject begeleiden en uitvoeren.


Voor het inkopen van facilitaire diensten houdt WIAR de volgende fasering aan:

Plan van aanpak

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Inventarisatie

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Programma eisen

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Leverancier selectie

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Beoordelingscriteria

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Aanbesteding

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Gunning

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Opstart & nazorg

This area can be filled with loads of content. Make sure you don't use too much text, keep it clean and simple!

Kim

Office Manager

Wow, that sure grabs attention!

Innovatieve Full Service Oplossingen

Keuze mogelijkheid 2: Facilitaire Quick Scan

De facilitaire wereld is in beweging, omdat vele bedrijven zoeken naar slimme en kostenefficiënte oplossingen voor de facilitaire diensten. Een kostenpost, waarin vaak al veel is bezuinigd op kwaliteit. Een goede reden om een facilitaire scan uit te voeren is om te bezien op welke wijze de diverse faciliteiten zijn georganiseerd en waar eventuele verbeterpunten en/of besparingspotentieel aanwezig is zonder concessies te doen aan de kwaliteit en/of dienstverlening.

Aanpak facilitaire quick scan

 • electie van de facilitaire diensten aan de hand van onze facilitaire catalogus;
 • Inventarisatie Programma van Eisen, incl. SLA voor de gewenste facilitaire diensten;
 • Beoordelingscriteria opstellen aan de hand van WIAR FM Balance Score Card
 • Aanbestedingsproces;
 • Gunning leverancier(s) en ondertekening contract;
 • Melding/vraag/klacht/storing aan WIAR Servicedesk;
 • WIAR Servicedesk handelt meldingen snel af volgens service level agreements.

Uitgangspunten & resultaat

 • De volgende uitgangspunten worden gehanteerd waarbij u een bepaald resultaat mag verwachten:
 • Facilitair planmatig onderhoud en acties doornemen op locatie, zodat eventuele werkzaamheden kunnen worden ingepland. Frequentie: 4 x per jaar, 2 uur per bezoek.
 • Het gehele jaar door melding van storingen en/of klachten op basis van fair use. Frequentie: maximaal 24 meldingen per jaar.
 • Op basis van de vraagstelling wordt een offerte gemaakt en een planning van de uit te voeren werkzaamheden afgesproken.


TOT SLOT
Tevens bieden wij de mogelijkheid om via een onderhoudscontract  de benodigde facilitaire diensten bij ons onder te brengen in een facilitair contract, waarmee de risico's worden overgedragen.

Kim

Office Manager

Wow, that sure grabs attention!

Een vast aanspreekpunt dat meedenkt om problemen snel op te lossen

Keuze mogelijkheid 3: Servicekosten Scan

Steeds opnieuw blijkt dat huurders worden geconfronteerd met verrassingen bij de afrekening van de servicekosten, waardoor uw budget wordt overschreden. Dit terwijl besparingen van 10% - 20% mogelijk zijn zonder dat de kwaliteit van de gewenste services wordt aangetast. Voor een pand van 4.000 m2 VVO betekent dit in de praktijk al snel een jaarlijks voordeel van ca. 25.000 Euro!


Tijdens Servicekosten Scan wordt uw servicekosten afrekening kritisch doorgelicht en doen wij u aanbevelingen voor mogelijke kosten besparingen, enerzijds door onderhandeling met marktpartijen, anderzijds door mogelijke aanpassingen in de aanpak en wijze waarop de services worden geleverd.

Oriëntatie en inventarisatie

Eisen en wensen

Analyse & Planvorming

Service Level kwaliteit en kosten

Facilitair advies

Innovatieve concepten

Implementatie & begeleiding

Contract Management

De voordelen van WIAR Facility Management

 • WIAR kan deze ontwerp- en voorbereidingsfase volledig voor u begeleiden
 • Ervoor zorgen dat de aspecten tijd, geld, informatie, communicatie en kwaliteit volledig beheerst worden.
 • Zo heeft u tijd om u te kunnen richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.
 • Tijdens de hele uitvoeringsfase bewaakt WIAR voor u de financiën, de kwaliteit en de voortgang van het werk.

Kim

Office Manager

Wow, that sure grabs attention!

Facilitaire vraagbaak voor alle voorkomende zaken

Vragen? Of even sparren met ons services team?

Try to persuade your visitor to download your E-book! Maybe you can make a list of the benefits or just write something about the awesome content that's inside!
arrow_drop_up arrow_drop_down