UWV Huisvestingsprogramma

Project                 Huisvestingsprogramma UWV

Opdrachtgever    UWV Facilitair & Inkoop

Rol WIAR             Overall Project Management

Periode                2010-2011

Omvang              150 kantoren in Nederland met circa 500.000 m2 vvo

Aanpassing huisvesting
Met een programma op het gebied van huisvesting ('huisvesting op koers voor 2015') anticipeert UWV op de te verwachten lagere behoefte aan kantoorruimte in de komende jaren. Reden hiervoor is de taakstelling van 600 miljoen euro aan bezuinigingen op de uitvoering die het Kabinet aan UWV heeft opgelegd. Streven is met dit programma de gebouwen efficiënter in te richten en daarnaast de vastgoedportefeuille aan te laten sluiten op de krimpende organisatie, waarbij leegstand van kantoren zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
De adviesaanvraag hiervoor is bij de OR ingediend.

Het programma Huisvesting op Koers voor 2015 omvat verschillende deeltrajecten. Bij deze adviesaanvraag gaat het om het terugbrengen van het aantal vestigingen van Klantencontact (het callcenter van Klant & Service) van 9 naar 3, het concentreren van het hoofdkantoor (Amsterdam) in twee van de huidige vier gebouwen en het herhuisvesten van de frontoffice/backoffice-vestigingen van divisies en stafdiensten als Sociaal Medische Zaken, Uitkeren, Kwaliteit & Service, Bezwaar & Beroep en Handhaving.
Plan is dat de frontoffices, waar onder andere klantencontact met artsen en arbeidsdeskundigen plaatsvindt, in de 27 steden blijven waar ze nu gevestigd zijn. In een aantal gevallen wordt er te zijner tijd naar een ander gebouw van UWV verhuisd.

Sluiten backoffices

Het aantal backoffices, waar administratief werk voor hoofdzakelijk Uitkeren, Bezwaar & Beroep en Handhaving wordt uitgevoerd, gaat van 16 naar 11. Dat betekent dat 5 backoffices gaan sluiten en hun activiteiten verplaatsen naar een andere locatie. Leiden (Verbeekstraat 1) gaat naar Den Haag, Almere (Willem Dreesweg 16) gaat naar Utrecht, Leeuwarden (Tesselschadestraat 5) gaat naar Groningen, Venlo (Prinsessesingel 10) gaat naar Heerlen en Zwolle (Koggelaan 5a) gaat naar Hengelo.


Medewerkers naar andere vestiging

Leiden is de eerste vestiging die verhuist. Dit is gepland voor de tweede helft 2012. Almere, Leeuwarden en Venlo zijn dan in de tweede helft van 2014 aan de beurt en tot slot Zwolle eind 2015. De medewerkers krijgen een plaats in een van de andere vestigingen, waar zij in principe hetzelfde werk kunnen gaan doen. Backoffices zijn er voor administratie en hebben geen direct contact met klanten. Gemiddeld werken er op een backoffice tussen de 200 en 600 medewerkers.