Publicaties

WIAR heeft in de afgelopen jaren verschillende artikelen gepubliceerd op het raakvlak van organisatie, mens, werk en werkomgeving.

Naar een CO2 neutrale nieuwbouw bij Westland Partners in Naaldwijk

Het notaris- en advocatenkantoor Westland Partners in Naaldwijk bouwt aan een duurzame toekomst
door Michaël Geerdink en Robert Witvliet

Westland Partners NV is een snel groeiend notarissen- en advocatenkantoor in de gemeente Westland. In Westland Partners trekken sinds vorig jaar notarissen en advocaten (nu zo’n 80 partners en medewerkers) gelijk op. Door de intensieve samenwerking profiteren cliënten optimaal van synergie in de dienstverlening. Want – zo stelt notaris mw mr. S. Kanhai – “U zoekt geen notaris of advocaat, u zoekt een antwoord op uw vraag.”

Sinds begin juni 2008 prijkt een bouwbord aan de Galgeweg te Naaldwijk. Westand Partners bouwt daar een nieuw kantoorgebouw. Inmiddels is de eerste paal geslagen en in september 2009 kan het nieuwe pand worden betrokken. Het zal duidelijk zijn dat het nieuwe kantoor de integratie van de disciplines moet bevorderen. De organisatie is nu nog gehuisvest in een drietal panden te ’s-Gravenzande, Naaldwijk en Monster. Straks – als zowel advocatuur als het notariaat onder één dak zijn gebracht- wordt de samenwerking maximaal ondersteund. Peter Quist, advocaat en partner en intern verantwoordelijk voor het huisvestingsproject namens Westland Partners, verwoordt het aldus: "Het wordt onderhand tijd dat we ook fysiek de krachten gaan bundelen. Temeer omdat we in Naaldwijk al de tegen de nodige capaciteitsproblemen beginnen aan te lopen, gezien de sterk groeiende praktijk.”

Ambities in het programma van eisen
WIAR Real Estate Solutions verzorgd het gehele huisvestingstraject als onafhankelijk advies en managementbureau op het raakvlak van organisatie en huisvesting. WIAR begeleidt Westland Partners bij de planvorming, inkoop en realisatie van zowel de huisvesting, services en middelen. Voor de architectuur van het nieuwe pand is Kokon uit Rotterdam gecontracteerd. Westland Partners krijgt straks 2.300 vierkante meter kantooroppervlakte. De ambities voor het nieuwbouwkantoor zijn door WIAR in een Integraal Programma van Eisen verwerkt:
 • Imago & Identiteit: Het gebouw levert door zijn vormgeving, materialisatie, uitstraling een positieve bijdrage aan het imago en de eigen identiteit van Westland Partners. Of, zoals zij het zelf uitdrukken: “Partners met een Westlandse mentaliteit: slagvaardig, to the point en kostenbewust.”
 • Inspirerende werkomgeving: De werkomgeving faciliteert een open en collegiale omgang van alle medewerkers. De medewerkers moeten zich “thuis” te voelen in de nieuwe huisvesting. Naast werkplekken moeten er gemeenschappelijke ruimten zijn die het personeel stimuleren om elkaar te ontmoeten en om kennis te delen.
 • Toekomstperspectief: Het kantoorgebouw is goed in de omgeving ingepast. Het biedt flexibiliteit en is aanpasbaar aan toekomstige ontwikkelingen.
 • Marktconformiteit: Het wordt een uniek gebouw, maar dan wel zo dat gewaarborgd is dat het pand een waardevast object blijft.
 • Oog voor innovatieve technieken en concepten: De ontwikkeling van het project dient plaats te vinden met een open oog en oor voor innovatieve technieken op het gebied van duurzaamheid, milieu en energiebesparende technieken. Gestreefd wordt naar het implementeren van innovaties die economisch verantwoord gerealiseerd kunnen worden. Kantoorconcepten die de efficiency en/of het werkplezier kunnen verhogen, dienen onderzocht en - indien functioneel - geïmplementeerd te worden.
Ontwikkeling van een CO2 neutraal kantoor
Duurzaamheid is een belangrijk aspect in het programma van eisen voor de nieuwbouw, wat zich heeft doorvertaald naar:
 • Compact gebouw met besparing op materiaalgebruik;
 • Een flexibel gebouw, dat in de loop der tijd op eenvoudige wijze aangepast kan worden aan gewijzigd gebruik;
 • Reductie van de milieu impact van gebruikte materialen;
 • Gebruik van up en recyclebare natuurlijke materialen;
 • Kwalitatieve werkplekken met individueel regelbaar klimaat.
Westland Partners ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door het gebouw veroorzaakte belasting van het milieu beperkt wordt tot door de samenleving algemeen geaccepteerde waarden. Hiertoe stelt zij de volgende eisen aan het gebouw:
 • Milieubelasting door materialen. Gedurende de gebruiksperiode zal het gebouw een minimaal beslag zal leggen op bouwstoffen en onderhoudsmiddelen. Indien dit niet leidt tot een verhoging van de investeringskosten in de betreffende gebouwdelen worden zoveel mogelijk vernieuwbare en duurzame primaire grondstoffen en kringloopmaterialen (cradle to cradle) als bouwstoffen gekozen.
 • Energieverbruik in de gebruikssituatie. Zoveel als mogelijk is gekozen voor energieconcepten en oplossingen die beperking van het energieverbruik tot gevolg hebben. Zo zal betonkernactivering worden toegepast. Per 1 januari 2008 dient ook bij utiliteitsbouw een energielabel aanwezig te zijn. Een energielabel met minimaal energieklasse B is de ambitie voor het nieuwbouw kantoor van Westland Partners.
 • Waterverbruik in de gebruikssituatie. Het verbruik van drinkwater voor andere functies wordt zoveel als mogelijk beperkt gehouden. Het gaat daarbij om het gebruik van ‘grijs water’ of een andere oplossing ter beperking van het gebruik van leidingwater.
Tenslotte
Strategie, structuur, cultuur en werkprocessen hebben een grote invloed op zowel organisatie als huisvesting/inrichting. Bij nieuwbouw, verbouw en (her)inrichting zal de facility manager een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkelingen op het gebied van Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op 20 november 2008 jl. verzorgde prof. dr. Braungart voor ruim 300 organisatieadviseurs de Ernst Heijmans lezing over het Cradle to Cradle-concept. “The main challenge for managers is to understand how to formulate the right questions.() For example: how to make buildings produce energy and clean air by changing the types of materials that are used for building them!” Het is duidelijk dat het management van Westland Partners deze maatschappelijke handschoen succesvol heeft opgepakt en heeft ervaren dat duurzaamheid en innovatie hand in hand kunnen gaan met aanzienlijke kostenreducties.

Dit artikel is verschenen in Facilitair & Gebouwbeheer, nummer 154, 20 januari 2009
© copyright WIAR | Workplace Performance