Projectdetails

ProjectomschrijvingHerinrichting huisvesting, inclusief entreegebied, productiehal en bedrijfsrestaurant
OpdrachtgeverNucletron
Rol WIAROrganisatie Advies, Huisvestingsadvies, Project- & Contract Management
PeriodeQ3 2009 – Q4 2011
Omvangca. 3.500m2vvo hoofdkantoor / ca. 1.500m overig
ArchitectWIAR Design & Concepts
Project fotoProject fotoProject fotoProject fotoProject fotoProject fotoProject fotoProject foto

Om u een indruk te geven van het door WIAR Design & Concepts ontwikkelde inrichtingsconcept voor Nucletron hebben wij bovenstaande animatiefilm geproduceerd. (De werkelijkheid wijkt op onderdelen o.a. kleuren en materialen af van deze vroeg in het proces gemaakte presentatie).

Wat zegt de klant over het project?:
Henk Loos heeft naast zijn dagelijkse functie van Director Operations bij Nucletron in Veenendaal, leiding gegeven aan het kantoor renovatie project “ Fit for the future”. Het betrof hier het implementeren van een moderne inspirerende open werkomgeving met als kernwoorden transparantie, groepsgevoel, optimale communicatie en herkenbaarheid van identiteit. Daarnaast was er een belangrijke doelstelling om het aantal werkplekken met 20% uit te breiden. WIAR uit Rotterdam was verantwoordelijk voor het ontwerp en voor project- en contract management.

De wijze waarop WIAR het volledige management team van Nucletron overtuigde van het nuttige effect dat een inspirerende werkomgeving kan hebben op de prestaties van de organisatie was slechts een voorbode van wat er werkelijk gerealiseerd werd. Door voortdurend en enthousiasmerend verbetervoorstellen te presenteren t.a.v. architectuur en uitvoering, ontstond er een gezamenlijk proces om tot een optimaal resultaat te komen, zonder dat dit leidde tot verregaande budgetoverschrijding.

Een van WIAR’s instrumenten was het doen van een nulmeting onder de werknemers d.m.v. een enquête en interviews. Na de uitvoering werd dit opgevolgd door nieuwe metingen om zo vast te stellen wat de impact was op de tevredenheid van de medewerkers. Er was duidelijk sprake van een positieve trend. Het project “ Fit for the future “ werd op tijd en binnen (herzien) budget afgerond. Het gezamenlijk optrekken van de aan het project gekoppelde medewerkers van WIAR en Nucletron beïnvloedde de doorlooptijd en het eindresultaat in positieve zin.

Tot slot wil ik de heren Witvliet en Roessen van WIAR danken voor hun inspirerende en pragmatische inzet en de prettige samenwerking.

Was getekend:
H.J.Loos
Director Operations Nucletron

Nucletron maakt sinds eind 2011 onderdeel uit van het Zweedse Elekta, een wereldwijd zorgbedrijf welke pionier is op het gebied van innovaties en klinische oplossingen voor de behandeling van kanker en hersenaandoeningen. Het in 1975 opgerichte eenmansbedrijf Nucletron heeft als doel een totaal nieuwe methode te ontwikkelen om kanker te behandelen en de zorg voor patiënten te verbeteren. Vandaag de dag zijn zij als onderdeel van Elekta kennisleider in bestralingstherapie en gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie, verkoop, service en support van ‘s werelds meest innovatieve producten op het gebied van kankerbehandeling. Nucletron werkt actief samen met haar klanten (ziekenhuizen en medisch specialisten) om de meest effectieve en efficiënte patiëntenzorg te creëren, zoals snelle behandelmogelijkheden met snel resultaat en minder bijwerkingen.

Nucletron is gehuisvest in het markante glazen gebouw langs de A12 in Veenendaal. Het pand heeft van bovenaf gezien de vorm van het eigen logo en bood tot aan de herinrichting plaats aan circa 230 medewerkers.
www.nucletron.com
© copyright WIAR | Workplace Performance