Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van onze nieuwsberichten.

Uitbreiding directieteam WIAR Real Estate Solutions
De heer ir. A.C. de Leijster (Berry) is per 1 december toegetreden tot het directieteam van WIAR. De heer De Leijster zal als directeur operations sturing gaan geven aan het uitgebreide project portfolio van Development, Design, Build & Facility Management opdrachten. Tevens zal hij verdere vorm gaan geven aan de duurzaamheid- en innovatieprogramma’s van WIAR.

De Leijster is na zijn studie TU Bouwkunde de afgelopen 15 jaar actief geweest in vastgoed-, bouw- en inrichtingsprojecten. In zijn laatste functie als hoofd projectmanagement van de Desenco Group was hij verantwoordelijk voor het advies en management van alle (her)huisvestingsprojecten.
_________________________________________________________________________________
Niet voor publicatie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anoeshka Keijzer op 010 – 270 1000 of info@wiar.nl
© copyright WIAR | Workplace Performance