Project Management

WiAr
Uw ambities, doelstellingen en veranderingen op het gebied van organisatie & huisvesting vragen specifieke kennis en management aandacht. WIAR heeft ervaren project managers die uw project op een beheerste wijze kunnen begeleiden binnen de gestelde kaders. (G, T, K, I, O).

AANPAK
Met een helder projectplan, worden alle stappen richting de gewenste uitkomsten integraal in kaart gebracht, zodat u vooraf een goed overzicht heeft van de activiteiten en hun onderlinge samenhang. Een goede voorbereiding is het halve werk.

Het inrichtingsproces begint met de keuze van een kantoorlocatie. Zaken als bereikbaarheid, technische prestaties, uitstraling en exploitatiekosten worden door WIAR in kaart gebracht middels een marktinventarisatie. Op basis hiervan wordt de besluitvormingsanalye of de keuze blijven of vertrekken uit het huidige kantoorpand voorbereid op basis van relevante criteria.

Zodra het Project is gedefinitieerd wordt de projectorganisatie met de benodigde specialisme opgestart. WIAR stelt hiervoor een structuur voor met een projectgroep en afhankelijk van de grootte van het project een stuurgroep. Inhoudelijk zorgen werkgroepen voor het aanleveren van de voor het project benodigde informatie.

Om ervoor te zorgen dat u de gewenste inrichting krijgt, brengen wij samen met u de eisen en wensen in kaart. Hiermee kan een (interieur)architect vervolgens een schetsontwerp maken voor de indeling en het interieur. Nadat het ontwerp is afgerond en goedgekeurd door de opdrachtgever, kunnen de verschillende onderdelen van het interieurontwerp worden aanbesteed en opgedragen aan leveranciers
en aannemers. WIAR kan deze ontwerp- en voorbereidingsfase volledig voor u begeleiden en ervoor zorgen dat de aspecten tijd, geld, informatie, communicatie en kwaliteit volledig beheerst worden. Zo heeft u tijd om u te kunnen richten op de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Tijdens de realisatie worden in reguliere bouwvergaderingen alle werkzaamheden op elkaar afgestemd en mogelijke wijzigingen op het ontwerp besproken. Op een afgesproken datum wordt het werk door de uitvoerende partijen aan de opdrachtgever opgeleverd en zorgt WIAR ervoor dat eventuele restpunten zo snel mogelijk door de uitvoerende partijen worden verholpen. Tijdens de hele uitvoeringsfase bewaakt WIAR voor u de financiƫn, de kwaliteit en de voortgang van het werk.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance