Servicekosten Scan

Zijn de servicekosten van uw huisvesting onlangs in rekening gebracht? Ziet u op tegen de ondoorzichtigheid en complexiteit hiervan? Heeft u het idee dat u geld laat liggen tijdens het afrekenen van de servicekosten en dat de in rekening gebrachte kosten niet in verhouding staan tot de daadwerkelijke kosten? Dan is de Servicekosten Scan uw oplossing!

WAAROM DE SERVICEKOSTEN SCAN?
Steeds opnieuw blijkt dat huurders worden geconfronteerd met verrassingen bij de afrekening van de servicekosten, waardoor uw budget wordt overschreden. Dit terwijl besparingen van 10% - 20% mogelijk zijn zonder dat de kwaliteit van de gewenste services wordt aangetast. Voor een pand van 4.000 m2 VVO betekent dit in de praktijk al snel een jaarlijks voordeel van ca. 25.000 Euro!

Tijdens Servicekosten Scan wordt uw servicekosten afrekening kritisch doorgelicht en doen wij u aanbevelingen voor mogelijke kosten besparingen, enerzijds door onderhandeling met marktpartijen, anderzijds door mogelijke aanpassingen in de aanpak en wijze waarop de services worden geleverd.

AANPAK
De inhoud en diepgang van deze san is geheel afhankelijk van uw wensen. Meestal worden de volgende stappen aangehouden:

1. Oriëntatie en inventarisatie
Bij de start wordt een factsheet opgesteld met gegevens over de huidige huisvesting, de facilitaire diensten en huidige kosten.

2. Analyse
De kosten die in kaart zijn gebracht, worden uitgesplitst in componenten. Dit gebeurt zodanig dat deze vergelijkbaar worden met kostengegeven waarover WIAR beschikt. Uw servicekosten worden vergeleken met de benchmark cijfers en zo wordt per kostensoort zichtbaar gemaakt of het prijsniveau en het prestatieniveau marktconform zijn.

3. Advies
Voor kostencomponenten die ongunstig scoren ten opzichte van de benchmarks wordt een verbeteradvies gegeven of kunnen diverse scenario’s worden doorgerekend, zodat u een optimale en goed onderbouwde keuze kunt maken voor uw organisatie.

RESULAAT
Het resultaat is een concreet voorstel voor de door te voeren besparingsmogelijkheden en eventuele maatregelen, waarbij ook de quick wins worden aangegeven. De belangrijkste uitkomst is dat uw toekomstige servicekosten in harmonie zijn met uw budget en doelstellingen.
Op basis van deze voorstellen kunt u zelfstandig aan de slag of kan dit worden uitgevoerd onder begeleiding van WIAR

UW VOORDEEL
  • Inzicht in de marktconformiteit van uw servicekosten;
  • Een tussenpersoon voor de onderhandeling met uw verhuurder;
  • Concrete actielijst inclusief quick wins;
  • Advies verbeterpunten op de lange termijn;
  • Werkzaamheden op basis van vaste prijs of no cure-no pay basis.
    WiAr
Servicekosten Scan
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance