Facilitaire Quick Scan

WiAr

WAAROM EEN FACILITAIRE QUICK SCAN?
De facilitaire wereld is in beweging, omdat vele bedrijven zoeken naar slimme en kostenefficiƫnte oplossingen voor de facilitaire diensten. Een kostenpost, waarin vaak al veel is bezuinigd op kwaliteit. Een goede reden om een facilitaire scan uit te voeren is om te bezien op welke wijze de diverse faciliteiten zijn georganiseerd en waar eventuele verbeterpunten en/of besparingspotentieel aanwezig is zonder concessies te doen aan de kwaliteit en/of dienstverlening.

AANPAK
Voor het uitvoeren van de facilitaire scan hanteren wij de volgende werkwijze:
  • Selectie van de facilitaire diensten aan de hand van onze facilitaire catalogus;
  • Inventarisatie Programma van Eisen, incl. SLA voor de gewenste facilitaire diensten;
  • Beoordelingscriteria opstellen aan de hand van WIAR FM Balance Score Card
  • Aanbestedingsproces;
  • Gunning leverancier(s) en ondertekening contract;
  • Melding/vraag/klacht/storing aan WIAR Servicedesk;
  • WIAR Servicedesk handelt meldingen af binnen tijdsbestek, welke is afgestemd in service level agreements.
UITGANGSPUNTEN & RESULTAAT
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd waarbij u een bepaald resultaat mag verwachten:
  • Facilitair planmatig onderhoud en acties doornemen op locatie, zodat eventuele werkzaamheden kunnen worden ingepland. Frequentie: 4 x per jaar, 2 uur per bezoek.
  • Het gehele jaar door melding van storingen en/of klachten op basis van fair use. Frequentie: maximaal 24 meldingen per jaar.
  • Op basis van de vraagstelling wordt een offerte gemaakt en een planning van de uit te voeren werkzaamheden afgesproken.
TOT SLOT
Tevens bieden wij de mogelijkheid om via een onderhoudscontract op afroep de facilitaire diensten bij ons onder te brengen.

Voor meer informatie: FM Scan
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance