Organisatiegericht huisvesten

De performance van de organisatie wordt door vele facetten beïnvloed, waarbij huisvesting en facilitaire ondersteuning belangrijke randvoorwaarden zijn om tot excellente prestaties te kunnen komen. Organisaties zijn erg dynamisch en continue in verandering, terwijl vastgoed/huisvesting juist voor een langere periode (vaak 10 jaar) wordt gerealiseerd. Huisvestingsplannen dienen daarom vanuit een lange termijn visie toekomstgericht te worden ontwikkeld, zodat de organisatie zich hierin over een langere periode thuis blijft voelen. WIAR heeft een eigen model ontwikkelt, waarin mens, werk en werkomgeving op elkaar worden afgestemd. In onze visie ontstaan dan de juiste randvoorwaarden om duurzaam tot optimale prestaties te kunnen komen.

WiAr
Het afstemmen van de juiste huisvestingsbehoefte voor kantoorhoudende bedrijven is een complexe samenhang van de organisatorische context (werkprocessen & bedrijfsdoelstellingen) de emotionele context (menselijk gedrag & motivatie) en de fysieke werkomgeving (Inrichting & inventaris). Hierbij zijn het imago, identiteit, cultuur en ondersteunende middelen in relatie tot de kosten en opbrengsten van evident belang. Belangrijk hierbij is de zogenaamde nulmeting, waarbij het inzichtelijk maken van de huidige organisatie- en huisvestingsaspecten organisatie, vastgoed, services en middelen (ist) in beeld worden gebracht. Vanuit deze uitgangspositie kunnen de doelstellingen, gewenste veranderingen en beoogde effecten worden vastgesteld om de gewenste situatie (soll) te bereiken, zowel qua organisatie als qua huisvesting.

De herinrichting van een organisatie is het ultieme moment om dit goed te overdenken en uit te voeren. WIAR hanteert een unieke aanpak om dit doel te bereiken. Vanuit de werkprocessen, ondersteunende diensten en werkplekconcepten, wordt een Programma van Gebruik vervaardigd. Het doel van WIAR is om oplossingen te creëren en een duurzame, prestatie-gerichte cultuur op te bouwen voor uw organisatie. De leerervaringen die WIAR haar klanten biedt helpen om uitdagingen te overwinnen, het concurrentievermogen te vergroten en de operationele effectiviteit en de overall performance van de organisatie te verbeteren.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance