Begeleiding aanhuur

Het aanhuren of aankopen van vastgoed is een belangrijke mijlpaal in de verdere groei en ontwikkeling van uw bedrijf. WIAR begeleidt u graag in dit traject om te komen tot huisvestingsoplossingen die positief bijdragen aan de waarde en prestaties van uw onderneming.

Aanhuur
Na een marktoriƫntatie en pandselectie voeren wij de onderhandelingen met mogelijke verhuurders. Hierbij worden huurdervriendelijke contractvoorwaarden en incentives meegenomen. Vanuit uw belang optimaliseren wij de huurovereenkomst en maken sluitende afspraken over de essentialia als huurprijs en huurtermijn, ingebruikname en opleveringsniveau. We maken duidelijke afspraken over het opleveringsniveau en er wordt een splitsing gemaakt tussen de noodzakelijke (inrichtings)werkzaamheden ten behoeve van de huurder en zaken die voor rekening van de verhuurder komen. Wie wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is, leggen wij duidelijk vast in de huurovereenkomst.

Aankoop
Wij doen onderzoek naar erfdienstbaarheden, de staat van onderhoud en regelen bijvoorbeeld een asbestvrij verklaring. Wij werken met vaste partijen om de leveringsakte en koopovereenkomst op te stellen en leggen de afspraken eenduidig vast.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance