Contract Management

WiAr
WIAR Contract Management is belast met de inkoop en realisatie van de gewenste huisvestingplannen, zoals deze in het bouwbestek en calculatietekeningen zijn vastgelegd. De bouwmanager stuurt en bewaakt als directievoerder uw huisvestingsproject in de uitvoeringsfase pro-actief.

Het bouwmanagement bewaakt de doelstellingen en randvoorwaarden van u als opdrachtgever en zorgt dat het project, conform verwachtingen wordt opgeleverd. Vervolgens draagt hij/zij uw project zorgvuldig over aan de beheerorganisatie van de klant met duidelijke en eenduidige revisiebescheiden, servicecontracten en onderhoudsvoorschriften.

De traditionele vorm van architect versus aannemer is niet meer van deze tijd en daarom hanteert WIAR een ge├»ntegreerde Contract Management aanpak van bouwen, verbouwen en/of renoveren. Door vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp ontstaat er interactie tussen opdrachtgever, adviseur, architect, bouwmanagement en marktpartijen en kunnen knelpunten in een vroeg stadium effici├źnt worden opgelost.

TRADITIONEEL
1.Aanneemsom met stelposten;
2.Gesloten calculatie;
3.Management & risico kosten 10% - 14%;
4.Inkoop resultaat voor aannemer;
5.5% meerwerk regeling;
6.Beperkte grip op kwaliteit en uitvoering;
7.Kwaliteit onzeker door onderaannemers van de aannemer.

WIAR | CONTRACT MANAGEMENT
1.Contractsom binnen budget;
2.Open en transparant kostenoverzicht;
3.Management & risico kosten 8% - 12%;
4.Inkoop resultaat voor opdrachtgever;
5.Meerwerk wordt gemeld en ter besluit voorgelegd;
6.Vaste gegarandeerde contractplanning;
7.Gewenste kwaliteit door specifieke keuze van vakspecialisten per discipline.

Producten die o.a. aangeboden worden vanuit Contract Management:
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance