Fit for the Future

WiAr
Organisaties zijn erg dynamisch en in continue ontwikkeling, waarin de strategie, manier van werken en huisvesting steeds sneller aangepast moeten worden aan de veranderende marktomstandigheden. Het bijzondere van huisvesting en inrichting is dat zij zowel oorzaak als gevolg van organisatie veranderingen kunnen zijn! Informatietechnologie en virtualisatie van de werkprocessen zijn belangrijke aanjagers om opnieuw over de fysieke inrichting van organisaties na te denken.

Het gaat om een waarderende benadering van de vragen: waar staan we nu precies als organisatie?, waar willen we naartoe?, welke strategie├źn zijn nodig om deze bestemming te bereiken? en welke acties gaan we hiervoor uitvoeren?.

Vaak valt een huisvestingsproject samen met een organisatieverandering of vraagt de nieuwe strategie met ambitieuze doelstellingen om aanpassingen in de huisvesting en/of werkomgeving. Bovendien is geen verandering voor medewerkers zo tastbaar als een fysieke verandering van de werkplek. Of het nu gaat om een interne verhuizing, een herinrichting of een compleet nieuwe huisvesting: Draagvlakontwikkeling en goede begeleiding is bij deze veranderingen van groot belang voor de uiteindelijke effecten van het project.

In samenwerking met de opdrachtgever worden de veranderingsprocessen en daarbij passende maategelen en interventies bedacht om invulling te geven aan de volgende aandachtsgebieden:
  • Organisatie ontwikkeling (performance, groei, ambitie, koers en versnelling);
  • Cultuur waarin de medewerkers kunnen presteren (energie, trots, vertrouwen, houding en gedrag);
  • Structuur van de werkprocessen (nieuwe manieren van samenwerken, interactie en autonomie);
  • Inrichting van een inspirerende werkomgeving (uitstraling, sfeer, vorm & functie);
Afhankelijk van de opdracht kan WIAR een analyse uitvoeren, advies uitbrengen, workshops verzorgen en begeleiding in de vorm van coaching aanbieden. Door de inzet van specialisten van WIAR wordt de implementatie van uw veranderingsproject concreet handen en voeten gegeven.

Voor meer informatie, zie o.a.:
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance