Blog

Werkplek-transformatie als katalysator voor organisatie-ontwikkeling

Overal ter wereld worden, met de beste bedoelingen en vaak heel ambitieus, werkomgevingen ontwikkeld waar mensen graag werken, waar zij het beste uit zichzelf kunnen halen. In de praktijk zien wij echter dat die vaak peperdure hypermoderne werkomgeving van veel organisaties weinig daadwerkelijke ondersteuning en stimulans bieden. Kennelijk is prachtige interieurarchitectuur niet voldoende om de medewerkers tot maximale prestaties en creativiteit aan te zetten. Dat komt, omdat er een belangrijke schakel ontbreekt!

Een fysieke werkomgeving staat niet op zich. Een werkomgeving rendeert alleen als-ie naadloos past bij de organisatiedoelstellingen én in lijn is, volledig matcht, met de strategie van uw organisatie. Het realiseren van de juiste inspirerende werkomgeving is een ontwikkelproces. In dat proces staan centraal:

• het vaststellen van de huidige sterkten die behouden moeten blijven
• het formuleren van 'de droom' over de ideale randvoorwaarden en arbeidsomstandigheden
• het ontwerpen hoe de gewenste effecten bereikt zouden kunnen worden en hoe dit eruit zou kunnen zien
• het realiseren van de doelen met de oplevering en ingebruikname van de nieuwe werkomgeving op de beste bestemming (locatie?).

WiAr

Een inspirerende werkomgeving wordt pas écht stimulerend naar de mate, waarin hij invulling geeft aan volgende 5 perspectieven:

• een gezonde cultuur en veilige leeromgeving, waarin onderling leren en groeien centraal staat
• een reflectie van het merk, imago en de identiteit ondersteunen en uitdragen
• het faciliteren van de interactie en samenwerken om de werkprocessen maximaal te ondersteunen
• het niveau van investeringen & exploitatielasten van de huisvesting en werkomgeving is afgestemd op de financiële mogelijkheden
• de organisatie ontwikkeling wordt gestimuleerd door de juiste balans tussen mens, werk en de fysieke werkomgeving.

Dit vraagt een langetermijnvisie, duidelijke prioriteiten en het maken van evenwichtige keuzes die leiden naar een inspirerende werkomgeving, die daadwerkelijk bijdraagt aan het gewenste succes.

Are you fit for the future?
WiAr
Weet u zeker hoe uw organisatie eruit ziet over 10 jaar? Organisaties zijn steeds dynamischer en eigenlijk voortdurend in verandering. De huisvesting en de inrichting zijn echter veelal gepland voor ten minste 5 à 10 jaar, als gevolg van de afschrijvingsperiode van investeringen en lange termijn huurcontracten.

Dit verschil in tempo van snelle organisatie veranderingen en de na verloop van bepaalde tijd knellende kantoorhuisvesting is in onze visie en ervaring heel erg de moeite van het nader onderzoeken waard. Een beslissing over de werkelijke ruimtebehoefte en een passende huisvestingsstrategie kan voor een organisatie met circa 100 medewerkers kan al gauw het verschil van honderdduizenden euro's schelen.

Om de juiste afstemming te kunnen maken voor een langere huurperiode is het verstandig een passende huisvestingsstrategie te ontwikkelen, die rekening houdt met:

• mogelijke toekomstscenario's
• organisatorische groei of krimp
• ambities en gewenste veranderingen
• geformuleerde doelstellingen
• beoogde effecten

Deze maatwerk afstemming kan worden bereikt als alle integrale onderdelen (Management, HR, Marketing & Sales, Operationele bedrijfsprocessen, Finance, IT en facilitaire ondersteuning van uw organisatie worden betrokken bij het ontwikkelproces van het creëren van de best mogelijke omstandigheden, waarin uw bedrijf uitzonderlijke prestaties kan leveren.

Slimme hefbomen
De wensen en eisen van zakelijke organisaties voor hun toekomstige droom kantoor zijn vaak eindeloos, maar de beschikbare budgets zijn niet oneindig. U kunt uw geld maar één keer goed besteden. Dus, het vinden van een optimale balans tussen de mogelijke strategische keuzes en investeringsprioriteiten is de sleutel.
Wij ontdekken vaak onverwachte mogelijkheden om hefbomen te gebruiken. Hefbomen, waarmee we met relatief beperkte investeringen een groot verschil maken in het rendement van de organisatie. Terwijl de investerings- en exploitatiekosten voor vastgoed en faciliteiten gelijktijdig worden verlaagd.

Magische ROI Factor 4
WiAr
Het is van belang om vooraf een goed inzicht de hebben in alle investerings- en exploitatiekosten en een overzicht van de verwachte opbrengsten van elke investering, zodat u in staat bent om de juiste afwegingen te maken en te kiezen voor de maatregelen met de grootste voordelen voor de organisatie. We hebben voorbeelden van resultaten, waarbij de positieve impact qua groei van de omzet in sommige cases tot 100% verbetering liet zien, terwijl de huisvestingskosten met efficiënte werkplekconcepten regelmatig kunnen worden gereduceerd met wel 50%.
Dit betekent een verbetering met factor 4, te weten:

Factor 4 = 2 x Opbrengsten / 0,5 x Kosten

Fysieke werkplek transformatieprojecten kunnen een doorslaggevende rol spelen bij het succesvol implementeren van organisatie-ontwikkelingsprogramma's. Met name omdat zo'n - voor iedereen tastbaar, voelbaar en zichtbaar - project zo nadrukkelijk het onomkeerbare begin van verandering, de start van een nieuwe fase markeert. En laat ervaren.

Onze cliënt Trudy Zonneveld, General Manager van USG People Nederland, heeft dit zelf ervaren en zei het zo treffend bij de projectevaluatie:

"Cultuurverandering en implementatie van nieuwe werkprocessen had niet zo snel en succesvol kunnen zijn zonder de fysieke transformatie van de werkomgeving op hetzelfde moment."

Inzicht (en wij gaan daar graag met u over in gesprek): De werkomgeving is een nog onontdekte katalysator bij succesvolle organisatieveranderingen en/of organisatie- ontwikkelingen.

Bel ons op 010 - 270 1000
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance