Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor WIAR dat bij het nemen van bedrijfsmatige beslissingen, de balans wordt gevonden tussen economische, sociale en ecologische aspecten. Hierbij draait het vooral om de instelling van de organisatie. Alleen een vrijwillige, proactieve houding van iedereen binnen onze onderneming zorgt ervoor dat MVO daadwerkelijk onderdeel wordt van de bedrijfsvoering.
WiAr

WIAR biedt haar klanten oplossingen op huisvestingsgebied, waarbij MVO een belangrijk thema is. Enerzijds in de wijze waarop we zelf werken, anderzijds in de wijze waarop we onze klanten adviseren hoe ze gehuisvest kunnen zijn. Voor meer informatie zie tevens onze CSR Strategy.
klik: WIAR CSR Report.

We zoeken actief naar nieuwe en betere manieren om de impact op de omgeving van een organisatie te reduceren. Hierbij kan gedacht worden aan CO2 neutraal bouwen en toepassingen met warmte en koude opslag en het gebruik van duurzame en innovatieve materialen.

Een andere manier om MVO uit te dragen is het ontwerpen van vooruitstrevende en innovatieve werkplekconcepten, waarin flexibel, tijd- en plaatsonafhankelijk werken en nieuwe manieren van werken een bijdrage leveren aan de reductie van files.

Lid van MVO Nederland
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance