Kwaliteitszorg

U kunt ervan uitgaan dat WIAR in al haar projecten zal voldoen aan de wettelijke voorschriften, de vergunnings- voorwaarden en specifieke richtllijnen van de opdrachtgever. Daarnaast stellen wij aan onszelf in elk project de hoogste kwaliteitseisen. Wij beschouwen kwaliteit, arbo-, milieu en veiligheidsbeleid dan ook als een essentieel onderdeel van ons totale ondernemingsbeleid en dragen de primaire verantwoordelijkheid voor de invoering, beoordeling, uitvoering en instandhouding en continue kwaliteitsverbetering van al onze projecten.

Om vast te kunnen stellen of het project voldoende kwaliteit heeft behaald, zowel qua proces als inhoudelijke producten, worden per fase vooraf een aantal kwaliteitsindicatoren vastgesteld. Deze kwaliteitsindicatoren zullen in overleg met de opdrachtgever nader worden vastgesteld en afgestemd op de doelstellingen van de klant.

Wij waarderen het zeer als u ons wilt informeren over sucessen, verbeterpunten, klachten en/of overige op- en aanmerkingen. U kunt ons voor deze punten bereiken via info@wiar.nl .
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance