Werkwijze

Visie op duurzaam organisatiegericht huisvesten
Workplace Performance

Aanpak

Case


Integrale Aanpak
Afhankelijk van de probleemstelling wordt een multidisciplinair projectteam samengesteld. De integrale aanpak houdt in dat in een vroeg stadium per vakdiscipline de betreffende eisen en wensen parallel in kaart worden gebracht en gebudgetteerd, zodat de besluitvorming gefaseerd kan plaatsvinden. Hierdoor wordt het project met beheerste stappen (advies, realisatie en beheer) richting de uiteindelijke doelstelling geleid zonder financiële of kwalitatieve verrassingen achteraf.

Er wordt stap voor stap toegewerkt naar één vast contractmoment, waarin zowel zaken als Organisatie, Vastgoed, Bouw- en Installatietechniek, Inrichtingsconcepten en Facilitaire dienstverlening, alsook bedrijfsspecifieke onderdelen zijn opgenomen. Op deze wijze wordt voor elke organisatie de juiste mix van faciliteiten gecreëerd, die het primaire proces van de onderneming optimaal ondersteunt. Deze integrale benadering leidt tot een sterke kwaliteitsverbetering van de afstemming tussen organisatiebehoefte en huisvestingsoplossingen. In het voortraject wordt nagedacht over zaken die ingrijpen op de organisatie (ondernemen & groeien, samenwerken, kennisdelen, leren en excelleren) en huisvesting (welke huisvestingsconcepten leiden tot de juiste benutting van ruimte).

Hierdoor wordt het kantoor van binnenuit ontworpen. De eerste prioriteit ligt bij de ondersteuning van primaire processen en gewenste faciliteiten (services en middelen) van de organisatie en secundair bij het vastgoed (huisvesting). Ondernemingen krijgen gemiddeld elke 7 tot 10 jaar te maken met huisvestingsvraagstukken. Kiest u voor een andere locatie in verband met bijvoorbeeld uitbreiding of is het herinrichten van het huidige pand een beter alternatief? WIAR komt deze vraagstukken dagelijks tegen. Wij begrijpen veranderende organisaties en zijn gespecialiseerd in het managen van de raakvlakken met huisvesting. Als geen ander kennen wij de waarde en het belang van goede huisvesting en weten wij welke invloed dit heeft op uw organisatie en het welzijn van uw medewerkers.

Wanneer diverse afdelingen binnen uw onderneming te maken hebben met het huisvestingvraagstuk ontstaan er veel beslissingsmomenten. Deze beslissingen moeten integraal genomen worden en de verschillende verantwoordelijkheden gaan door elkaar lopen. De manier waarop dit functioneert, kan vaak van grote invloed zijn op het uiteindelijke slagen van het project. De kracht van WIAR is het managen van alle raakvlakken. De wensen en ideeën van de betrokkenen worden gecombineerd met de visie, identiteit en doelstellingen van de onderneming. Wilt u maximaal betrokken worden bij het gehele project of juist niet? Wilt u op de hoogte zijn van alle details of alleen op hoofdlijnen? Als opdrachtgever heeft u de meeste invloed!
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance