Bouwmanagement

Oog voor detail

Het bouwmanagement is (als gedelegeerd opdrachtgever) belast met de inkoop en realisatie van de gewenste huisvestingplannen, zoals deze in het bouwbestek en calculatietekeningen zijn vastgelegd. De bouwmanager stuurt en bewaakt als directievoerder uw huisvestingsproject in de uitvoeringsfase pro-actief o.a. op de volgende aspecten:

1.Uitvoeringsplanning & voortgangsbewaking
2.Budgetbewaking, beoordeling & besluitvorming voorbereiden over eventuele meer- & minderwerken
3.Kwaliteiteisen, arbo, milieu, veiligheid & gezondheid
4.Informatie & communicatie op en rond het project
5.Projectorganisatie tijdens uitvoering met geselecteerde uitvoerende partijen

Het bouwmanagement bewaakt de doelstellingen en randvoorwaarden van u als opdrachtgever en zorgt dat het project, conform verwachtingen wordt opgeleverd. Vervolgens draagt hij/zij uw project zorgvuldig over aan de beheerorganisatie van de klant met duidelijke en eenduidige revisiebescheiden, servicecontracten en onderhoudsvoorschriften.

WiAr
De traditionele vorm van architect versus aannemer is niet meer van deze tijd en daarom hanteert WIAR een geintegreerde Contract Management aanpak van bouwen, verbouwen en/of renoveren. Door vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp ontstaat er interactie tussen opdrachtgever, adviseur, architect, bouwmanagement en marktpartijen en kunnen knelpunten in een vroeg stadium efficient worden opgelost.

De WIAR Contract Management aanpak biedt voordeel voor alle betrokken partijen, doordat er efficiƫnt en zonder opslagen wordt gewerkt.

TRADITIONEEL
 • aanneemsom met stelposten
 • gesloten calculatie
 • management & risico kosten 10% - 14%
 • inkoop resultaat voor aannemer
 • 5% meerwerk regeling
 • beperkte grip op kwaliteit en uitvoering
 • kwaliteit onzeker door onderaannemers van de aannemer
WIAR Contract Management
 • contractsom wordt in samenwerking met opdrachtgever binnen budget samengesteld
 • open en transparant kostenoverzicht (gedetaileerd)
 • management & risico kosten 8% - 12%
 • inkoop resultaat door marktwerking volledig voor opdrachtgever
 • vaste contractsom, waarbij eventueel meerwerk wordt vooraf gemeld en ter besluit voorgelegd
 • vaste gegarandeerde contractplanning
 • gewenste kwaliteit door specifieke keuze van vakspecialisten per discipline
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance