Huisvestingsadvies

WiAr
Een duidelijk Programma van Eisen, kwaliteitsbeschrijvingen, overall planning met heldere beslismomenten, inrichting van de projectorganisatie & communicatieplan, raming van de investeringskosten en exploitatielasten. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van onderdelen, welke voorafgaand aan uw project goed gedefinieerd moeten worden om uw project een goede start te geven.

WIAR Project Management kan u daarbij helpen. Door een ervaren in huisvesting gespecialiseerde projectmanager in te schakelen heeft u de beschikking over een expert in het plannen en organiseren van uw huisvestingsproces.

Als centraal aanspreekpunt vertaalt hij of zij uw verwachtingspatroon naar de diverse aandachtsgebieden en wordt het project van het initiatief tot en met de oplevering daadkrachtig en resultaatgericht begeleid om uw huisvestingsplannen ook daadwerkelijk, conform het verwachtingspatroon van uw organisatie succesvol op te leveren.

Enkele overige producten & diensten herhuisvestingsadvies zijn o.a.:
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance