Contract Management

WiAr
WIAR Contract Management is belast met de inkoop en realisatie van de gewenste huisvestingplannen, zoals deze in het bouwbestek en calculatietekeningen zijn vastgelegd.

WAAROM CONTRACTMANAGEMENT
De bouwmanager stuurt en bewaakt als directievoerder uw huisvestingsproject in de uitvoeringsfase pro-actief terwijl u als opdrachtgever invloed blijft uitoefenen op het project.

DOELSTELLING
Het bouwmanagement bewaakt de doelstellingen en randvoorwaarden van u als opdrachtgever en zorgt dat het project, conform verwachtingen wordt opgeleverd. Vervolgens draagt hij/zij uw project zorgvuldig over aan de beheerorganisatie van de klant met duidelijke en eenduidige revisiebescheiden, servicecontracten en onderhoudsvoorschriften.

AANPAK
De traditionele vorm van architect versus aannemer is niet meer van deze tijd en daarom hanteert WIAR een ge├»ntegreerde Contract Management aanpak van bouwen, verbouwen en/of renoveren. Door vanaf het begin betrokken te zijn bij het ontwerp ontstaat er interactie tussen opdrachtgever, adviseur, architect, bouwmanagement en marktpartijen en kunnen knelpunten in een vroeg stadium effici├źnt worden opgelost.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance