Huisvestingsadvies

WiAr
WIAR | Workplace Performance is een onafhankelijk advies- en managementbureau dat opereert op het raakvlak van organisatie- & huisvestingsveranderingen. Als uw organisatie verandert en u overweegt om tevens de werkomgeving hierop aan te passen (verbouwen, verhuizen of nieuwbouw) dan kunnen wij door middel van advies en management uw organisatie- en huisvestingsverandervraagstuk vertalen naar duurzame oplossingen.

Wij hebben als integrale adviseurs en verandermanagers jarenlange ervaring in het begeleiden van kantoorhoudende organisaties, waarbij de unieke oplossingen zich vaak richten op:
  • Het creëren van een inspirerende werkomgeving (HPO - High Performance Workplace);
  • Het verlagen van de huisvestingskosten (TCO - Total Cost of Ownership);
  • Flexibilisering van de organisatie (HNW 3.0 - Het Nieuwe Werken);
  • Efficiënt en effectief ruimtegebruik;
  • Nieuw elan, imago & identiteit;
  • CSV, MVO, Duurzaamheid & Innovatie (Economic & Environmental Performance);
  • Het begeleiden van organisaties naar Workplace Performance & significante resultaten.
De performance van uw organisatie wordt door vele facetten beïnvloed, waarbij huisvesting & faciliteiten belangrijke randvoorwaarden zijn om tot echt excellente prestaties te kunnen komen. Daarbij zijn organisaties vaak erg dynamisch en continue in verandering, terwijl huisvesting juist voor een langere periode (vaak 10-15 jaar) wordt gerealiseerd. Huisvestingsplannen dienen daarom vanuit een lange termijn visie flexibel en toekomstgericht te worden ontwikkeld, zodat de organisatie zich hierin ook over een langere periode thuis blijft voelen zonder onnodige financiële risico’s.

Met een team van toegewijde professionals (organisatie adviseurs, projectmanagers, (interieur)achitecten, consultants bouw- & techniek en facilitiy management, werken wij aan integrale huisvestingsoplossingen voor onze klanten in de Benelux, waarbij wij onszelf minimaal 1x, maar vaak meervoudig terugverdienen door middel van onze integrale projectaanpak. WIAR heeft in de afgelopen jaren op basis van wetenschappelijke inzichten een specifieke methode ontwikkeld, waarin mens, werk en werkomgeving strategisch op elkaar worden afgestemd. In onze visie kunnen dan de juiste randvoorwaarden ontstaan om met uw organisatie daadwerkelijk duurzaam tot betere prestaties te kunnen komen, terwijl de kosten vaak juist aanzienlijk lager zijn.
© copyright 2018 WIAR | Workplace Performance